Resesyon Hakkında Merak Edilenler

  • 3 dk okuma süresi

Kocaman bir lunaparkta kimsenin olmaması gibidir resesyon. Lunaparkta olacağı gibi piyasalarda da derin bir durgunluk ve sakinlik vardır. İşte ekonomide uzun süreli yaşanan durgunluğa da ‘’resesyon’’ denir. Birkaç ayı geçen zaman diliminde ekonomide meydana gelen belirgin düşüşü resesyon terimi temsil etmektedir. Ayrıca resesyon oluşumu öncesi ülkelerin ekonomik piyasalarında ve finans işlemlerinde durgunlaşmaların yaşandığı, riskli tablolarının oluşumu gözlemlenebilir. Resesyon oluşumu; resesyon oluşumunu etkileyen makro ekonomik veriler, resesyondan korunma işlemi hakkında bilgiler ve alt başlıklardan oluşur.

Resesyon Nasıl Oluşur?

Ekonomik büyümenin bir süreliğine negatif olması olarak tanımlanan resesyon, ekonomide atıl kapasitenin bulunması veya ekonominin uzun vadedeki büyüme oranlarından çok, daha düşük oranlarda büyümesi şeklinde açıklanır.
  • Nüfus artışının hızla çoğalmasıyla ülke ekonomisinin durgunlaşması durumunda da resesyon oluşabilir.
  • Ticari yatırım hacminin ufalması ve yatırımların azalması resesyon oluşumuna neden olur.
  • Makro ekonomik göstergelerin düşüşe geçmesi ve durması halinde yine resesyon oluşur.
  • Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH) azalması ve durgunlaşması da resesyon oluşumuna sebep olan bir diğer etkendir.
  • Ülkelerin finansal ve ekonomik gidişatlarının durağanlaşması resesyon oluşumunun en büyük habercisidir.
    Resesyon oluşumlarını engellemek için ülkelerin ekonomik önlemler alması şarttır. Bu önlemlerden bazıları şu şekilde olmalıdır; üretim ve ticaret sektörlerine teşvikler verilmelidir. Ülkedeki istihdam oranları artırılmalıdır. Ani ekonomik kriz durumlarına yönelik ekonomik önlem planları bulundurulmalıdır. Özellikle büyümekte ve gelişmekte olan ülkelerin fazlaca karşılaştıkları resesyon, en fazla gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir.
studio-agency-banner-video-poster

Resesyonun Etkileri Nelerdir?

Uzun bir resesyon ekonomik çöküş olarak nitelendirilir. Ekonomik faaliyetlerde duraklamayı temsil eden resesyon döneminde; toplam üretimde gerileme olur, işsizlik artar ve milli gelir düşer. Sanayi üretiminde düşüşler yaşanır bununla birlikte işsizlik oranı artar. İthal ürünlerin fiyatları arttığı gibi enflasyon baskısı da oluşur. Bu durumun sonucunda halkın alım gücü azalır. Ülkenin yerel para birimi döviz kurları karşısında değer kaybına uğrar. Sonuç olarak ülke ekonomisi küçülür ve bunun neticesinde GSYİH negatif yönde büyüme gösterir. Bir yatırımcı için Resesyon dönemlerinde yatırım yapmak çekinceli bir durum gibi gözükse de bu dönem doğru yönetildiğinde önemli fırsatlar açığa çıkabilir. Tabii bunun için bilinçli yatırımcıların doğru hisselere yatırım yapması gerekir.